Câu chuyện bắt đầu từ hơn 4 thế kỷ trước, khi gia đình Duboeuf đang sản xuất rượu vang ở vùng Mâconnais. Georges còn rất trẻ được chú và anh trai truyền lại cả niềm đam mê với rượu vang và bí mật sản xuất của họ.

Georges Duboeuf

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

22 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang
mỗi trang
 1. CONTRACT PURCHASE

  Château Des Capitans Julienas
  765.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Beaujolais Villages
  465.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Brouilly
  595.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Cabernet Sauvignon
  350.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 7. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Chardonnay
  395.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 8. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Chiroubles
  625.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 9. CONTRACT PURCHASE

 10. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Cuvee Red
  305.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 11. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Cuvee Rosé
  305.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 12. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Cuvee White
  325.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 13. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Fleurie Cuvee Prestige
  1.066.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 14. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Macon Villages
  650.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 15. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Merlot
  325.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 16. CONTRACT PURCHASE

  Georges Duboeuf Morgon Cuvee Prestige
  532.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

22 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
Trang
mỗi trang