Một doanh nghiệp gia đình kết hợp với một tổ chức người Pháp đã tận tụy cho nghề làm rượu Champagne cao quý từ năm 1859. Duval-Leroy luôn được thúc đẩy bởi một cuộc tìm kiếm các tiêu chuẩn cao và đổi mới trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp, từ chất lượng, tính nhất quán và chứng nhận thông qua quan hệ đối tác với sommeliers và đầu bếp.

John Duval

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  John Duval Entity Shiraz
  1.750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  John Duval Plexus SGM
  1.750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần