Rượu vang Twin Islands được sản xuất tại nhà máy rượu Nautilus - một cơ sở hiện đại đầy phong cách ở góc đường Rapaura và Quốc lộ 6 kết hợp với hầm rượu Pinot Noir chuyên dụng và nhà máy rượu vang trắng riêng biệt.

Twin Islands Wine

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Twin Islands Sauvignon Blanc
    465.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần