Nước khoáng thiên nhiên BADOIT bắt đầu cuộc hành trình nằm sâu bên dưới thị trấn nhỏ Saint Galmier, ở vùng Loire của Pháp dưới chân núi Mont Forez. Nó đi qua các lớp dưới lòng đất được làm giàu bằng khí cacbonic tự nhiên, mang lại cho BADOIT bọt sủi lấp lánh tự nhiên độc đáo của nó.

Badoit

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Badoit Glass 75cl
    71.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần