Rượu sake Bijito Junmai Ginjo được sản xuất gần Kyoto, sử dụng gạo được đánh bóng 60% (điều kiện tiên quyết để được xếp vào loại Junmai Ginjo, một trong những mức cao nhất trong sản xuất rượu sake) và vùng nước suối Fushimizu tuyệt vời, lý tưởng để sản xuất rượu sake nhờ cân bằng khoáng chất đặc biệt mà không cần thêm rượu.

Bijito Junma

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.