Billecart-Salmon là một trong số ít những nhà rượu Champagne còn lại thuộc sở hữu của gia đình và được thành lập vào năm 1818 bởi Nicolas-François Billecart.

Billecart-Salmon

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Billecart-Salmon Blanc de Blancs
  4.200.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Billecart-Salmon Brut Reserve
  Chỉ từ 2.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Billecart-Salmon Brut Rosé
  Chỉ từ 3.750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Billecart-Salmon Brut sous bois
  3.900.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần