Ramón Castaño Santa, người sáng lập Bodegas Castaño và bắt đầu sản xuất rượu vang đầu tiên vào năm 1950. Tiên phong trong việc sử dụng nho Monastrell, ông đã mở rộng di sản gia đình bằng việc mua các trang vườn nho mới.

Bodegas Castano

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Castano Hecula
  450.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Castano Red
  285.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Castano Rose
  285.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Castano Solanera
  750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần