Sinh ra trong một gia đình rượu Champagne lâu đời, Jean-Louis Denois đã mở một nhà máy rượu sparkling tại Fère-en-Tardenois và vùng Đông Bắc Reims vào năm 1980.

Charles de Fere

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Charles de Fere Blanc de Blancs
    550.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần