Được sản xuất bởi Maison Ginestet, Comte D'Aquitaine là loại rượu vang đến từ vùng Bergerac, gần với Bordeaux, đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều người sành rượu trên thế giới.

Comte D'Aquitaine Bergerac

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Comte D'Aquitaine Bergerac Merlot
    295.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần