Là một loại rượu mùi thảo mộc cổ điển của Pháp, Benedictine đã giành được 95 điểm bởi Viện Nếm thử Đồ uống có uy tín ở Chicago.

DOM Benedectine

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.