Vườn nho Dalrymple được thành lập bởi Bertel và Anne Sundstrup vào năm 1987. Họ là những người có tầm nhìn, đi du lịch đến Pháp để lấy cảm hứng và học hỏi.

Dalrymple

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Dalrymple Pinot Noir
    1.350.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần