Domaine de Baronarques đã tồn tại từ thế kỷ 17. Sau nhiều lần thay đổi quyền sở hữu, khu vườn nho đã được Nam tước Philippine de Rothschild và các con của cô mua lại vào năm 1998. Nhà thờ de la Baronarques nằm ở trung tâm của vườn nho Languedoc, tại Saint-Polycarpe gần Limoux.

Domaine de Baron'arques

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Domaine de Baron'arques
  Chỉ từ 1.680.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Domaine de Baron'arques Grand Vin Blanc
  2.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

2 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần