Được thành lập năm 1920 bởi Eugene Chevalier, người đã chọn một trong số những vườn nho tốt nhất ở trung tâm của miền Nam Burgundy. Chevalier cũng tự hào sản xuất các loại rượu vang sủi bằng phương pháp tự nhiên, với quá trình ủ kéo dài cho phép thể hiện chất lượng của các loại rượu vang cơ bản, mang hương vị đậm đà và chín muồi.

Domaine de Chevalier

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Chevalier Brut Blanc de Blancs
    295.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần