Dominio de Puncum là một công ty gia đình, được thành lập bởi ba anh chị em: Jesús, Ruth và Cristina. Trong nhiều năm, họ đã làm việc để đạt được ước mơ sản xuất các loại rượu vang hữu cơ và sinh học chất lượng trong các vườn nho cũ của gia đình.

Dominio De Punctum, S.L.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Lobetia Chardonnay
  350.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Lobetia Tempranillo
  350.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Lobetia Tempranillo - Petit Verdot
  625.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần