Falesco là một nhà sản xuất rượu vang Ý ở Lazio và Umbria. Falesco nổi tiếng với rượu vang Montiano, một loại Merlot theo chỉ định của IGT của Lazio và tạo ra một loạt các loại rượu vang từ khắp miền trung nước Ý.

Falesco

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Falesco Montiano Lazio Red
  3.250.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Falesco Vitiano Bianco
  525.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Falesco Vitiano Rosso
  635.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Fattoria Tellus Syrah Lazio
  750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần