Việc tạo ra Grey Goose, 'Vodka có hương vị ngon nhất thế giới', bắt đầu từ những nguyên liệu tốt nhất của Pháp - lúa mì mùa đông loại mềm từ Picardy, được pha trộn hoàn hảo với nước suối từ vùng Cognac.

Grey Goose

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.