Trải qua năm thế hệ, các thành viên của gia đình Hill-Smith đã đi tiên phong trong việc định vị các địa điểm trồng nho đặc biệt nhằm tối đa hóa tính cách của rượu vang của họ.

Hill-Smith Estate

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Hill Smith Estate Eden Valley Chardonnay
    850.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần