Được thành lập vào năm 1985 bởi Robert Hill-Smith, Nautilus là một nhà máy rượu nhỏ thuộc sở hữu gia đình. Đây là một trong số ít các nhà máy rượu vang trong khu vực vẫn thuộc quyền sở hữu gia đình trong hơn 30 niên rượu.

Nautilus

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Nautilus Chardonnay
  1.045.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Nautilus Pinot Gris
  875.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Nautilus Pinot Noir
  1.375.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Nautilus Sauvignon Blanc
  765.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần