Công ty Pascal Jolivet được thành lập vào năm 1987 ở Loire Valley, một trong những miền năng động nhất ở Pháp. Có trụ sở tại Sancerre, Pascal Jolivet hiện sở hữu hơn 120 mẫu đất trồng nho chính trải dài trên các phân cấp vùng của Sancerre và Pouilly-Fumé.

Pascal Jolivet

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Attitude Pinot Noir
  875.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Attitude Rosé
  750.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc
  Chỉ từ 425.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Pouilly Fume
  Chỉ từ 700.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Pouilly Fumé Nature
  2.050.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Sancerre Blanc Magnum
  2.800.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 7. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Sancerre Blanc Sauvage
  2.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 8. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Sancerre Red
  1.350.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 9. CONTRACT PURCHASE

  Pascal Jolivet Sancerre White
  1.350.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 10. CONTRACT PURCHASE

  St Nicolas de Bourgueil Taluau
  725.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần