Được thành lập vào năm 1849, Pol Roger vẫn là một công ty độc lập và thuộc sở hữu gia đình. Đây là một trong những nhà rượu nhỏ nhất trong số những nhà Champagne, với 87ha vườn nho ở vùng Vallée d’Epernay, vùng Côtes de Blancs và 7km hầm rượu bên dưới đường phố Epernay.

Pol Roger

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Pol Roger Brut Champagne
  Chỉ từ 2.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Pol Roger Brut Vintage Champagne
  Chỉ từ 3.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Pol Roger Rich Demi Sec
  2.500.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Pol Roger Rosé Champagne
  3.950.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Pol Roger Winston Churchill Champagne
  10.000.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần