Château Fombrauge là một khu vườn nho lớn nhất ở Saint-Émilion Grand Cru với vườn nho rộng 59 ha (143 mẫu Anh) và giống như nhiều nhà rượu khác trong khu vực, tạo ra một loại rượu vang Merlot tuyệt hảo.

Prelude de Fombrauge

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Prelude de Fombrauge
    Chỉ từ 1.250.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần