Quinta do Pessegueiro được thành lập bởi Roger Zannier, chủ sở hữu người Pháp của một nhóm thời trang trẻ em hàng đầu và có niềm đam mê lớn với rượu vang, đặc biệt là rượu vang vùng Douro. Dự án bắt đầu vào năm 1991, khi mảnh đất đầu tiên được mua lại và tạo thành từ ba trang trại. Tất cả rượu vang đều nằm trong vùng Douro.

Quinta do Pessegueiro

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Roger Zannier Quinta do Pessegueiro
    1.900.000₫

    CONTRACT PURCHASE

  2. CONTRACT PURCHASE

  3. CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

3 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần