SCHOTT ZWIESEL – hiện là nhà sản xuất ly pha lê dẫn đầu trong các thương hiệu ly pha lê có kinh nghiệm trên thị trường. Giới Sommerlier, các nhà sản xuất rượu vang, đầu bếp nổi tiếng quốc tế và các khách sạn hàng đầu tại hơn 130 quốc gia đánh giá thương hiệu SCHOTT ZWIESEL là một đối tác đáng tin cậy.

SCHOTT ZWIESEL

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

70 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. CONTRACT PURCHASE

  101342 Tossa 35 Shot
  370.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  101343 Tossa 42 Tumbler
  394.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  104095 Diva 0 White Burgundy
  410.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  104096 Diva 1 Red Wine
  410.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  104097 Diva 2 White Wine
  377.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

  104100 Diva 7 Sparkling Wine
  420.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 7. CONTRACT PURCHASE

  104102 Diva 130 Bordeaux Goblet
  430.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 8. CONTRACT PURCHASE

  104103 Diva 140 Burgundy Goblet
  430.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 9. CONTRACT PURCHASE

  104112 Diva 1L Decanter
  2.790.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 10. CONTRACT PURCHASE

  105702 Diva 77 Champagne
  410.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 11. CONTRACT PURCHASE

  106085 Diva Decanter-Set 4pce
  4.375.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 12. CONTRACT PURCHASE

  106219 Classico 0 White wine
  227.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 13. CONTRACT PURCHASE

  106220 Classico 1 Red Wine
  227.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 14. CONTRACT PURCHASE

  106223 Classico 7 Sparkling Wine
  227.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 15. CONTRACT PURCHASE

  106226 Classico 130 Bordeaux Goblet
  227.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 16. CONTRACT PURCHASE

  106227 Classico 140 Burgundy Goblet
  227.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

70 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang