Glenrothes đã sản xuất Speyside Single Malt từ năm 1879. Nhà máy chưng cất của Glenrothes nằm ở Rothes tại trung tâm Speyside, được những người sành rượu công nhận là nhà cung cấp các loại rượu mạch nha đơn tốt nhất của Scotland.

The Glenrothers

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.