Vasse Felix là vườn nho và nhà máy rượu đầu tiên được thành lập ở vùng Margaret River vào năm 1967 bởi Tiến sĩ Tom Cullity. Margaret River nổi tiếng là thiên đường rượu vang với những cánh đồng nho trĩu quả và là môi trường tuyệt vời để phát triển giống nho cao cấp Cabernet Sauvignon và Chardonnay.

Vasse Felix

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Vasse Felix Filius Cabernet Sauvignon
  795.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Vasse Felix Filius Chardonnay
  795.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Vasse Felix Heytesbury Red
  2.465.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Vasse Felix Premier Cabernet Sauvignon
  1.550.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần