Gia đình quý tộc Almásy cùng với chuyên gia rượu vang SARAH HELLER MW quản lý một bộ sưu tập rượu vang nổi bật từ Áo và các quốc gia lân cận. Bộ sưu tập Almásy đại diện cho những viên ngọc quý của lịch sử rượu vang.

Almásy

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Almasy Gruner Veltliner
  675.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Almasy Pinela
  975.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Almasy St. Laurent
  1.250.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Almasy Zweigelt
  695.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần