Baron Philippe de Rothschild được cả thế giới biết đến thông qua quyền sở hữu Château Mouton- Rothschild và sự tham gia sản xuất Opus One ở California.

Baron Philippe de Rothschild France

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Baron Philippe de Rothschild Bordeaux Red
  430.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Baron Philippe de Rothschild Mouton Cadet Ice Rosé
  Chỉ từ 980.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Baron Philippe de Rothschild Mouton Cadet Red 3.0
  Chỉ từ 435.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

14 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần