Bodega La Rosa là một nhà máy rượu nổi tiếng được thành lập vào năm 1892, nổi tiếng nhất thế giới với Michael Torino Torrontés. Finca La Escondida và CXV-Cientoquince của họ là những loại rượu vang phổ biến khác, đặc biệt là trên thị trường Nhật Bản.

la Escondida

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Finca la Escondida Chardonnay
  250.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Finca la Escondida Malbec
  250.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  la Escondida Grand Reserve Cabernet
  475.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  la Escondida Grand Reserve Malbec
  475.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  la Escondida Reserve Malbec
  395.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

  la Escondida Reserve Torrontes
  395.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần