Ringbolt được đặt tên theo Vịnh Ringbolt, nằm ở bờ biển Tây Nam của Tây Úc, liền kề với một số vườn nho nổi tiếng của Sông Margaret. Vịnh được đặt theo tên của một con tàu buôn, The Ringbolt, được tìm thấy bị đắm chìm trong một cơn bão (cuối những năm 1800).

Ring Bolt

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Ringbolt Cabernet Sauvignon
    795.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần