Năm 1970 Joseph Poli đã bắt đầu trồng nho ở trung tâm sa mạc Agriates nổi tiếng. Sau 27 năm, cô con gái Marie-Brigitte quyết định tiếp tục công việc của cha mình. Và sau đó, cô đã làm ra sản phẩm rượu vang đầu tiên.

Clos Teddi

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Clos Teddi Grande Cuvee Patrimonio Blanc
  1.600.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Clos Teddi Grande Cuvee Patrimonio Rouge
  1.675.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Clos Teddi Patrimonio Blanc
  1.100.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Clos Teddi Patrimonio Rose
  1.100.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Clos Teddi Patrimonio Rouge
  1.100.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần