Xuất xứ từ Amsterdam, Damrak Gin rất phức tạp, với hương vị cam, kim ngân hoa, cam thảo và rau mùi giữa các loài thực vật. Đặc biệt phù hợp trong các loại cocktail như Gin và Juice.

Damrak

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.