Rượu vang Seña được thành lập ở Chi Lê bởi sự liên doanh giữa Viña Errázuriz và Robert Mondavi. Giống nho cho Seña có nguồn gốc từ các vườn nho Seña Hillside trong Thung lũng Aconcagua, trong đó cây nho được trồng theo nguyên tắc sinh học.

Sena

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
  1. CONTRACT PURCHASE

    Sena
    Chỉ từ 7.375.000₫

    CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

1 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần