Maitre Vignerons nằm trên bán đảo Saint-Tropez từ năm 1964, tập hợp mười vườn nho và ba hầm rượu. Cây nho được trồng theo phương pháp truyền thống và thân thiện với môi trường.

Vignerons St Tropez

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Château de Pampelonne Red
  685.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Château de Pampelonne Rosé
  855.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Petit Note Bleue Rosé
  450.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

4 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần