Vườn nho được thành lập vào năm 1905 bởi những người di cư từ Woodstock, Oxfordshire và đến Anh. Vườn nho Woodstock được gia đình Collett mua vào đầu những năm bảy mươi.

Woodstock

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. CONTRACT PURCHASE

  Woodstock Cabernet Sauvignon
  795.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 2. CONTRACT PURCHASE

  Woodstock Shiraz
  795.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 3. CONTRACT PURCHASE

  Woodstock The Stocks Shiraz
  Chỉ từ 2.950.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 4. CONTRACT PURCHASE

  Woolshed Cabernet Sauvigon
  275.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 5. CONTRACT PURCHASE

  Woolshed Chardonnay
  275.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 6. CONTRACT PURCHASE

  Woolshed Merlot
  275.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 7. CONTRACT PURCHASE

  Woolshed Pinot Noir
  275.000₫

  CONTRACT PURCHASE

 8. CONTRACT PURCHASE

  Woolshed Sauvigon Blanc
  275.000₫

  CONTRACT PURCHASE

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 địa chỉ

Thiết lập theo hướng giảm dần